Attuario: prowadzone profesjonalnie biuro aktuarialno – finansowe, poprowadzone w sposób nowoczesny

Attuario to prowadzone profesjonalnie biuro aktuarialno – finansowe, zarządzane według nowatorskich zasad. Jest ono reprezentowane przez licencjonowanych aktuariuszy, z dużym doświadczeniem na rynku. Tym samym, każdy przedsiębiorca ma zagwarantowany natychmiastowy, łatwy a także zrobiony w komfortowych warunkach proces wyceny pieniężnej i aktuarialnej. Ze względu na komfort klientów, wszystko odbywa się zdalnie.

Nie ma znaczenia, gdzie ktoś mieszka, bo wycena spółki przeprowadzana dla niego jest zdalnie, w krótkim odcinku czasu. Na każdym etapie wyliczenia można spodziewać się merytorycznych rad ze strony ekspertów z firmy. Aktuarialny zakres prosperowania firmy opiera się na wycenie rezerw na świadczenia dla pracowników. W takim przypadku wycena wartości ryzyka może dotyczyć firm ubezpieczeniowych. W obszarze kolejnym, finansowym wycena z kolei dotyczy: zakładów pracy, wartości niematerialnych i prawnych, jak i tworzenia analiz składowych PPK. Może to być też wycena instrumentów finansowych w skorygowanej kwocie nabywania.

Obsługa w Attuario przystosowana jest do potrzeb zleceniodawców, wobec czego są świadomi oni, że może przynieść im ona wiele korzyści. Na zakończenie każdy klient dostaje wieloaspektowy raport aktuarialny, w jakim poszczególne informacje są zweryfikowane. Jeśli zleceniodawca tego będzie wymagać, to może też oczekiwać na spersonalizowane rozmowy. W rezultacie będzie dobrze orientować się w tym, jak rozporządzać codziennie własnym zakładem pracy. Wycena usługi pozostaje elastyczna, zależnie od faktu, czego wymaga konkretny przedsiębiorca.

Dla zleceniodawców mogą zostać opracowane kalkulacje: rezerw na odprawy pośmiertne, przedsiębiorstw, rezerw na wydatki z uwagi na naprawy gwarancyjne, narzędzi finansowania w skorygowanej kwocie nabycia, marki i znaku towarowego, relacji z klientami. Specjaliści mogą także zajmować się przygotowaniem modeli finansowych na potrzeby różnych projektów.

+Artykuł Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić