Jak błyskawicznie oraz sprawnie uzyskać kredyt hipoteczny na remont mieszkania?

W stosunku do panującej obecnie w naszym kraju relacji pomiędzy cenami mieszkań a średnimi zarobkami naszych polaków mało dopuszczalne jest kupno mieszkania lub również domu bez wsparcia kredytowego, w postaci kredytu hipotecznego. Banki badają zdolność kredytową ludzi składających wnioski o kredyt, kierując się wysokością zarobków oraz wiekiem wnioskodawców.

Aczkolwiek istotnym aspektem, który ma okazję posiadać ważki wpływ na przyznanie kredytu hipotecznego jest forma zatrudnienia, jaka dane osoby mają – Trinity Finance. Banki najentuzjastyczniej udostępniają kredytów grupie osób, które zatrudnione są na umowę o prace na czas ogólnikowy. Niezwykle właściwą pozycję startowa mają szczególnie osoby zaangażowane w tak oznaczanym sektorze publicznym, a więc urzędnicy państwowi, pracobiorcy administracji lub służby mundurowe. Jeżeli okaże się, że dana figura jest zatrudniona na czas określony, banki sprawdzają długość danej umowy i staż pracy danej osoby ubiegającej się o kredyt w danej firmie.

W pewnych momentach banki żądają również od obecnego pracodawcy, by dostarczył list intencyjnym, w jakim zobowiąże się do przedłużenia umowy z danym pracownikiem na kolejny okres czasu. Najgorzej oceniani są, jako ewentualni kredytobiorcy w segmencie kredytów hipotecznych drobni przedsiębiorcy, innymi słowy tacy, jacy nie zatrudniają żadnych pracowników – tym postaciom najtrudniej jest uzyskać kredyt hipoteczny, nawet trudniej niż tym, którzy zatrudnieni są na umowy-zlecenia albo również na umowy o dzieło.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić